COFA-X - nástroj COFA-X pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

COFA-X -nástroj pro zpětné odstranění ostřin příčných otvorů v poměru 1 : 1

Mechanický nástroj pro odstraňování ostřin a otřepů z příčných otvorů do poměru 1:1

Křížené otvory s téměř shodnými průměry vykazují velmi velká převýšení. COFA-X nyní představuje technologii, která umožňuje úplné mechanické odstranění ostřin u těchto druhů průniků. Při hledání řešení pro tuto výzvu společnost HEULE znovu prokázala svoji kompetenci. Využívá aktuální dovednosti strojů a kombinuje je s novým nástrojem, systémem COFA-X. Definovaný proces řezání s nožem ze slinutého karbidu zajišťuje kompletní začištění hrany, která je takto zbavena otřepů a ostřin.

COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů

Aplikační situace u křížených otvorů

 • Křížící se otvory, až do poměru hlavního otvoru vůči příčnému 1:1
 • Zanořené otvory s přesazením os
 • Otvory s rušivými konturami, které nepřímo stíní odhrotované hraně otvoru
COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, HEULE
COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, HEULE
COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, HEULE
COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, HEULE
COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, HEULE

Funkce a princip

Funkce nástroje
COFA-X je prvním a dosud jedinečným nástrojovým systémem, který odstraňuje ostřiny z vnitřních nerovných hran otvorů v aplikacích s velkým průnikem. Umožňuje přitom spolehlivé použití v NC provozu. Jednoduchý, mechanicky řízený princip funkce výrazně zvyšuje procesní bezpečnost z hlediska odhrotování a současně snižuje vaše výrobní náklady.

Rozsah použití COFA-X začíná od vrtaného otvoru Ø 5,0 mm. Nástroje COFA-X jsou specificky dimenzovány pro každý případ použití zvlášť. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutný podrobný popis aplikace. Jedním nástrojem je opracováván jeden průměr. Nástroje COFA-X odstřaňují otřepy a ostřiny otvorů tak, aniž by vytvářely sekundární ostřinu.

Pro spolehlivé NC obrobení jsou rovněž relevantní strojní požadavky. Nástroj musí do otvoru zajíždět excentricky (viz. video výše).

Funkce nože
Nože mají speciální geometrie dimenzované buď pouze pro čelní, nebo pouze pro zpětné opracování, a jsou vždy předepnuty pružinou. Poloha nože se liší podle směru obrábění.

Konstrukce nástroje

COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, HEULE

 

COFA-X má ve srovnání se standardním systémem COFA předepnutý nůž a základní těleso je volné. Toto uvolnění tělesa je nutné pro výstředné zajíždění do otvoru, protože nůž se kvůli předepnutí nemůže v jednom směru sklápět.

Nástroj samotný se vyznačuje jednoduchou konstrukcí. Vyměnitelná pružina je v základním tělese zajištěna dvěma rozpěrnými kolíky, které ji chrání proti ztrátě. Zasahuje do nože a po odstranění ostřiny jej uvede zpět do výchozí polohy.

Vícenásobné využití nože a pružiny v rámci série je možné. Pouze základní těleso musí být zvoleno podle průměru otvoru.

Co bude dál?

Máte nevyřešený problém s odstraňováním otřepů? Vyřešte ho s námi

Kvalitní řešení začíná zcela jasným popisem aplikace. Vaše potřeby a očekávání ohledně nástroje definujte co nejpřesněji. Důležité jsou skutečně všechny informace:

 • Popis aktuálního procesu odstraňování ostřin
 • Podrobnosti o otvorech (výřez výkresu otvorů) – podrobnosti o aplikaci
 • Popis podmínek:  stroj, upnutí, přípravek, ovlivňující hrany, prostorové podmínky
 • Počet otvorů, u nichž se mají odstraňovat ostřiny
 • Časy cyklů? Stávající řešení? Stávající doba (skutečná/požadovaná)?
 • Existuje nějaká funkce přiřazená odjehlené hraně?
 • Popis požadovaného konečného výsledku
 • Na co je při novém procesu odstraňování ostřin třeba dávat pozor?

COFA-X - dokumentace k nástroji

COFA-X - nástroj pro odstranění ostřin příčných otvorů, srážení hrany, HEULE