BSF - nástroj BSF pro zpětné zahlubování, zpětné zahloubení, HEULE

BSF – ekonomická varianta pro zpětné rovinné zahloubení

Nástroj pro zpětné rovinné zahloubení až do 2.3 násobku průměru vrtaného otvoru – vše v jedné operaci

Nástroj BSF je ekonomická varianta nástroje pro obrobení zpětných zahloubení. Lze s ním obrobit zarovnání zadní plochy nebo válcové zahloubení, jako např. dosedací plochy pro hlavy šroubů nebo matic, bez nutnosti otočení obrobku. Robustní nástroj vyniká svou jednoduchostí a jistotou procesu obrábění. Vyklopení nože se děje díky aktivačním otáčkám vřetene, jeho zasunutí díky tlaku vnitřní chladicí kapaliny. To vše v jedné operaci.

BSF - nástroj BSF pro zpětné zahloubení, zpětný záhlubník, HEULE

Specifikace a výhody

  • Nástroj BSF je určen pro automatický provoz, po dodání lze ihned nasadit (nejsou nutné žádné úpravy stroje)
  • Jednoduchý výklopný mechanismus v kombinaci s tlakem vnitřní chladicí kapaliny (min. 20 bar) zajistí spolehlivý proces obrobení
  • Jednotlivé díly i nůž lze snadno vyměnit
  • Nástroj lze použít ve vertikální i horizontální poloze
  • Standardní sortiment je určen pro otvory od Ø 6,5 mm do Ø 21,0 mm po 0,5 mm

Funkce a princip

Nástroj BSF umožňuje přerovnání zadní plochy nebo válcové zahloubení bez nutnosti obracet obrobek. Robustní nástroj se vyznačuje svojí jednoduchostí a spolehlivostí.

BSF - nástroj na zpětné zahloubení, zpětný záhlubník, HEULE

1. Nůž BSF   2. Čep   3. Řídící čep   4. Těleso nože   5. Upínací šroub   6. Tlačná pružina   7. Píst   8. Seřizovací šroub   9. Upínací stopka

Nůž je zasunut do vybrání díky působení řídícího čepu, který je pod tlakem kapaliny, a působí na plochu nože označenou červeně.
Během pohybu do vybrání se posunuje tlačná plocha ze záběru s řídícím čepem. Ten je stále pod tlakem a dostane se do kontaktu se zaoblením na noži. V zasunutém stavu drží řídící čep nůž v jeho poloze. Nůž zůstává zasunutý bez ohledu na pohyb nástroje v axiálním směru (v ose Z).
Po vypnutí vnitřní kapaliny je nůž vyklopen ze zasunuté polohy do pracovní pozice díky roztočení vřetena (na aktivační otáčky). Přes odlehčovací otvor je zajištěn přívod kapaliny na nůž. Po skončení pracovního posuvu se musí nástroj vrátit do spodní výchozí pozice za obrobek. Poté je prostřednictvím tlakové kapaliny nůž zasunut do lůžka v nástroji.
Tato oprace může být použita jako konečná operace i v případě, že otvor je kupříkladu vystružen, neboť nůž je naostřen tak, aby nepoškodil vnitřní povrch otvoru.

Věnujte pozornost doporučené toleranci otvoru. Čím větší bude tolerance, tím více nepříznivých vlivů se může objevit (poškození otvoru, otlačení, menší průměr zahloubení). Při výměně nástroje dbejte na dostatečný odstup od sousedního nástroje, kolizní průměr je průměr zahloubení + 2mm.

Produktová řada a rozsah velikostí nástroje BSF

Standardní sortiment zahrnuje nástroje pro otvory v rozsahu Ø 6,5 – Ø 21,0 mm s odstupňováním po 0,5 mm

Série Předvrtaný otvor Ø d Rozsah Ø pro zahloubení Pracovní délka
A Ø 6.5 mm Ø 9,5 – 15,0 mm 40 mm
A Ø 7.0 mm Ø 10,5 – 16,5 mm 40 mm
B Ø 7.5 mm Ø 11,0 – 17,5 mm 40 mm
B Ø 8.0 mm Ø 12,0 – 18,5 mm 40 mm
B Ø 8.5 mm Ø 12,5 – 20,0 mm 40 mm
C Ø 9.0 mm Ø 13,5 – 21,0 mm 50 mm
C Ø 9.5 mm Ø 14,5 – 22,0 mm 50 mm
C Ø 10.0 mm Ø 15,0 – 23,0 mm 50 mm
D Ø 10.5 mm Ø 16,0 – 24,5 mm 50 mm
D Ø 11.0 mm Ø 16,5 – 25,5 mm 50 mm
D Ø 11.5 mm Ø 17,5 – 26,5 mm 50 mm
E Ø 12.0 mm Ø 18,0 – 28,0 mm 50 mm
E Ø 12.5 mm Ø 19,0 – 29,0 mm 50 mm
E Ø 13.0 mm Ø 19,5 – 30,0 mm 50 mm
E Ø 13.5 mm Ø 20,5 – 31,5 mm 50 mm
E Ø 14.0 mm Ø 21,0 – 32,5 mm 50 mm
F Ø 14.5 mm Ø 22,0 – 33,5 mm 70 mm
F Ø 15.0 mm Ø 22,5 – 34,5 mm 70 mm
F Ø 15.5 mm Ø 23,5 – 36,0 mm 70 mm
F Ø 16.0 mm Ø 24,0 – 37,0 mm 70 mm
F Ø 16.5 mm Ø 25,0 – 38,0 mm 70 mm
F Ø 17.0 mm Ø 25,5 – 39,5 mm 70 mm
G Ø 17.5 mm Ø 26,5 – 40,5 mm 50 mm
G Ø 18.0 mm Ø 27,0 – 41,5 mm 70 mm
G Ø 18.5 mm Ø 28,0 – 43,0 mm 70 mm
G Ø 19.0 mm Ø 28,5 – 44,0 mm 70 mm
G Ø 19.5 mm Ø 29,5 – 45,0 mm 70 mm
G Ø 20.0 mm Ø 30,0 – 46,0 mm 70 mm
G Ø 20.5 mm Ø 31,0 – 47,5 mm 70 mm
G Ø 21.0 mm Ø 32,5 – 49,0 mm 70 mm

BSF - produktový katalog

Příklad použití nástroje BSF (zpětné zahloubení pod hlavu šroubu)

BSF - nástroj na zpětné zahloubení, zpětný záhlubník, HEULE

 
 
Příklad nasazení nástroje:
zahloubení pro hlavu šroubu M10 s vnitřním šestihranem dle DIN 974-1

 

Rozměry zahloubeného otvoru dle výkresu:
průměr otvoru d          10.5 mm
průměr zahloubení D    24.0 mm
síla stěny                   cca 30 mm
hloubka zahloubení      10.6 mm
kolizní vzdálenost E       60.0 mm
obráběný materiál        ocel C45

1. Volba nástroje a určení velikostné řady
Volba nástroje podle průměru průchozího otvoru a průměru zahloubení podle tabulky v katalogu str. 12 nebo podle „Toolselectoru“.

NÁSTROJ:        průměr otvoru  10.5 mm
                    průměr zahloubení  24.0 mm
                    velikostní řada D / 50 mm

ŘEŠENÍ:        držák BSF-D-1050/050-12.0

2. Volba nože
Volba nože podle tabulky v katalogu str. 12 nebo podle „Toolselectoru“.

NŮŽ:              řada  D (průměr průchozího otvoru 10.5 mm)
                    materiál ocel C45:    tvrdokov (VHM) = 1
                    povlak A

ŘEŠENÍ:         nůž BSF-M-D-1A-12.0

Postup při programování pro nástroj BSF (příklad pro zahloubení pod hlavu šroubu)

Systém FANUC
Obráběný materiál:     obrobek – ocel C45 (ČSN 12 050)

Doporučené řezné podmínky (katalog. str. 167)
Vc=   30 m/min.     S=   400 ot./min.     F=  0,05 mm/ot.
Aktivační otáčky (viz katalog str. 168)
Poměr průměrů otvorů = 24.0 mm : 10.5 mm = 2.28
(viz „Příklad použití nástroje BSF“)
Aktivační otáčky = 2500 ot./min.

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

S nástrojem bez otáček přijet před otvor.
ZAPNOUT vnitřní chlazení, prodleva 2-5 sekund (závisí na systému a na čerpadle).
Nůž zaklapne k ose držáku.

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Rychloposuvem projedeme přes otvor na pozici X. (Hodnota X= 5.0 mm + 30.0 mm + rozměr pro vyklopení1) 22.5 mm + pojistka 2.0 mm)
1) rozměr pro vyklopení nože (AL) viz tabulka kat. str.137

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

VYPNOUT vnitřní chlazení, zapnout aktivační otáčky2), prodleva 1-2 sekundy (pozor na tlak kapaliny), nůž vyklapne. Doporučený tlak: 20-50 Bar.
2) hodnota aktivačních otáček viz kat. str.168

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

S pracovními otáčkami3) najet rychloposuvem cca 0.25 mm před spodní hranu (pozor na velikost ostřin a toleranci polohy obrobku), ZAPNOUT vnější chlazení.
3) řezné podmínky katalog viz str. 167

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Pracovním posuvem začít obrábět, dokud není nůž v plném, nepřerušovaném řezu, cca 0.25 mm hluboko. Pak ZAPNOUT vnitřní chlazení (zejména pokud jde o větší hloubky). Sledujte tlak kapaliny, zejména u houževnatých materiálů s dlouhou třískou.

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Pokračujte pracovním posuvem na požadovanou hloubku. Pro vyšší efektivitu nechte zapnuté vnější chlazení.

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Po dosažení požadované hloubky zahloubení, VYPNOUT vnější i vnitřní chlazení. Rychloposuvem odjedeme na pozici X.

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Zastavte vřeteno, ZAPNOUT vnitřní chlazení, prodleva 2-5 sek. (sledujte tlak), nůž se zaklapne k ose držáku.
Doporučený tlak vnitřního chlazení:  20-50 Bar.

BSF - naprogramování BSF, postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Rychloposuvem vyjedeme z otvoru obrobku ven.

Výměna nože u nástroje BSF - video

Výměna nože u nástroje BSF – postup

Demontáž nože z nástroje BSF

BSF - výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE
BSF - postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Demontáž nože
S nástrojem BSF se dodává montážní kolík (a) pro výměnu nože
Pro demontáž nože je potřeba použít stranu (b) s osazením. Montážní kolík nasadíme na čelo čepu nože, které je bez zářezu. Kolík vytlačíme z tělesa nože až na doraz. Nůž je volný.

Montáž nového nože do nástroje BSF

BSF - postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE
BSF - postup výměna nože BSF, zpětný záhlubník BSF, HEULE

Montáž nového nože
Nasaďte nůž do nástroje, čep nože zasuňte hladkou stranou do otvoru a polohujte nůž (c). Pomoci montážního kolíku (hladkou stranou bez osazení) opatrně zaklepněte čep nože až na doraz (d). Nůž je upevněn.

BSF - nástroj BSF pro zpětné zahlubování, zpětný záhlubník, HEULE