DEFA - nástroj pro zpětné srážení hran, zpětný záhlubník, zpětné odstranění ostřin, HEULE

DEFA – nástroj pro zpětné/čelní srážení přerušovaných hran s dvěmi noži

Přesné srážení hran v pevných materiálech, zpětné a čelní srážení hran
vše v jedné operaci

Nástroj DEFA je určen pro sražení i při přerušovaném řezu, zepředu i zpětně na jeden průchod. Není nutné otáčet obrobek nebo zastavovat vřeteno. Výsledná sražená hrana má přesný rozměr i přesný úhel. Velikost sražení se seřizuje přímo na nástroji. Netvoří se sekundární ostřiny. Nástroj DEFA je určen i pro těžkoobrobitelné materiály a pro případy, kdy je potřeba odstranit velké ostřiny. Vše v jednom pracovním cyklu.

DEFA - nástroj na přesné zpětné a čelní srážení hran, HEULE

Specifikace a výhody

  • Sražení na přední i zpětné hraně (nebo jenom na zpětné hraně), i při přerušovaném řezu, na jeden průchod
  • Dvoubřitý nástroj pro přesnou velikost sražení a kvalitní povrch na sražené hraně
  • Velikost hrany lze plynule seřizovat přímo na nástroji, v rozsahu přibližně od 0,1mm do 2mm podle průměru otvoru
  • Výměnný tvrdokovový nůž s povlakem podle obráběného materiálu
  • Sražení hrany a následné přesouvání nože průchozím otvorem nezpůsobuje žádné poškození jak samotného otvoru, tak třeba i závitu (lze použít i v případě sražení již hotového otvoru se závitem)

Ukázka funkce nástroje - DEFA

Funkce a princip

DEFA - popis nástroje pro přesné zpětné a čelní srážení hran, HEULE

1. Řídící systém   2. Upínací stopka   3. Pouzdro nože   4. Řídící tyč nože   5. Nůž DEFA

Sražení hrany se provádí ze stejné strany jako předchozí vrtání. Dva nože DEFA se zasouvají radiálně do tělesa nožů, kde jsou uloženy a pohybují se díky odpruženému řídicímu systému nástroje. Zároveň jsou díky tomuto systému oba nože pevně svázány, pohybují se současně.
Pracovním posuvem srazíme hranu do té doby, než je nůž schovaný v těle nástroje. Jakmile je hrana sražená, pokračujeme rychloposuvem z otvoru ven. Vypneme otáčky nástroje. Operace čelního/zpětného sražení hrany je hotova.
Nože nejdříve zcela odříznou ostřinu. Poté narazí na hranu otvoru a začnou se synchronně zasouvat do těla nástroje, přičemž obrobí hranu pod úhlem. Když jsou nože úplně zajeté, projede rotující nástroj přes stěnu obrobku, a na druhé straně se nože vysunou do výchozí pozice.
Přítlačná síla nožů je tak malá, že při průchodu obrobkem nedojde k poškození povrchu otvoru nebo k poškození závitu. Při zpětném posuvu se pak uřeže ostřina na zadní straně otvoru a nože zde srazí hranu.

Produktová řada a rozsah velikostí nástroje DEFA

Nástroje DEFA se vyrábí ve 4 velikostních řadách. V jednotlivých řadách se ještě dělí na menší rozsahy průměrů (detail v katalogu).

Nástrojová řada Předvrtaný otvor Max. velikost sražení
DEFA 4 – 6 ⌀ 4.0 – 6.6 mm 0,1 – 0,6 mm
DEFA 6 – 10 ⌀ 6.0 – 11.0 mm 0,1 – 1,0 mm
DEFA 9 – 24 ⌀ 9.0 – 23.9 mm 0,1 – 1,5 mm
DEFA 21 – 46 ⌀ 20.7 – 45.5 mm 0,2 – 2,0 mm

Nástroj DEFA - produktový katalog

Výměna nože DEFA a nastavení velikosti sražení

DEFA - ukázka výměny nože

Pro zajištění vysoké produktivity je rozhodující také jednoduchá manipulace během provozu a při údržbě.
Z těchto důvodů DEFA umožňuje velmi jednoduchou výměnu břitů.

DEFA - ukázka nastavení velikosti sražení a intenzity sražení

Pro zajištění vysoké produktivity je rozhodující také jednoduchá manipulace během provozu a při údržbě.
Z těchto důvodů DEFA umožňuje jednoduché nastavení velikosti úkosu a intenzity přítlaku na ostří. Průvodce Vás krok za krokem provedeme procesem dosažení dokonalého zkosení, které zajistí optimální výkon a přesnost obrábění.

DEFA - nástroj pro zpětné srážení hran, zpětné odstranění ostřin, HEULE