COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

COFA - univerzální nástroj pro zpětné odjehlování a srážení otřepů

Důkladné a stejnoměrné odstraňování ostřin i na nerovném povrchu – vše v jedné operaci

Nástroj COFA je univerzální bezkonkurenční nástroj pro odstraňování otřepů (ostřin) na zpětné, čelní nebo čelní/zpětné straně vyvrtaného průchozího otvoru jak na rovném, tak i nerovném povrchu – a to vše v jednom pracovním cyklu – po celém obvodu otvoru stejnoměrně. Velikost sražení je stejnoměrná po celém obvodu stejně, bez ohledu na tvar hrany v místě průniku dvou kruhových otvorů. Radiálně odstraňuje otřepy z obvodu vyrtaných otvorů, aniž by bylo nutné obrobek otočit, nebo dokonce zastavit otáčející se nástroj. Může být univerzálně použit v manuální nebo zcela automatické operaci – pro efektivní řízení procesů. COFA najde své využití jak v malosériové tak i v hromadné výrobě.
Nástroj COFA - použití nástroje COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, srážeč, HEULE

Specifikace a výhody

Ukázka funkce nástroje - COFA

Nástroj COFA – pro čelní a zpětné, nebo pouze zpětné odstranění ostřin pro rovné i nerovné hrany otvorů v jednom pracovním cyklu.

Funkce a princip

Nůž COFA je pružně uložen v těle nástroje (pro COFA C2 až 5M) nebo v držáku nože (pro COFA C6 až C20). Tak může ostří kopírovat nerovnou hranu. Při zajíždění nástroje do otvoru se nůž odvaluje kolem srážené hrany. Výsledkem je zaoblená rovnoměrná hrana.

Nástroj COFA - jak pracuje COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, srážeč, HEULE

Popis nástroje
1. Těleso držáku
2. Pružina (pero)
3. Držák nože
4. Nůž (typ C6-C20)
5. Čelní hrana nože
6. Zpětná hrana nože

Použití nástroje COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

Tento proces je velmi jednoduchý. Rychloposuvem přijedeme s nástrojem těsně nad otřep horního okraje hrany otvoru. Těsně před čelní okraj nástroje.

Princip nástroje COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

Pokračujeme pracovním posuvem, kdy čelní hrana nástroje začne odstraňovat otřepy z obvodu horního okraje otvoru.

Princip nástroje COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

Jakmile je odstraňování čelního otřepu kompletní a nůž je zcela schován v otvoru, můžeme pokračovat rychloposuvem (bez zastavení vřetena) a zcela projet obrobkem skrz, pokud není tento otvor křížen průnikem jiného otvoru.

Princip nástroje COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

Přestože se nástroj otáčí a pohybuje se otvorem, nedochází z důvodu absence řezné hrany a kulovitého tvaru nože k žádnému poškození otvoru i v případě, že otvor je vystružený, popř. již má závit. Povrch zůstane nepoškozen.

Princip nástroje COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

Jakmile se nůž vrátí zpět do nulové polohy po projetí otvorem na zadní straně otvoru, zastavte rychloposuv. Nástroj se stále otáčí.

Použití nástroje COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, HEULE

Pracovním posuven vjíždějte zpět do otvoru a jakmile nůž odstraní zpětné ostřiny a zcela se schová v otvoru, pokračujte dále rychloposuvem do úplného vyjetí nástroje z otvoru. Vypněte otáčky.

Popis

Nástroj COFA - nástroj COFA pro zpětné srážení hran, zpětné odjehlování, srážeč, HEULE

Skupina nástrojů COFA se skládá ze tří typů: Jsou to COFA C2 a C3 pro malé průměry otvorů, COFA 4M a 5M pro střední rozsah a COFA C6 až C20 pro větší průměry otvorů.
Koncepce nástroje se liší podle uvedeného typu:

pro COFA C2, C3, 4M a 5M jsou nůž a držák nože celistvé a jsou uchyceny pružným kolíkem v těle nástroje,
pro COFA C6 až C20 je nůž oddělený od držáku nože.

Produktová řada a rozsah velikostí nástroje COFA

Sortiment COFA zahrnuje nástroje pro otvory od Ø 2mm do Ø 26 mm. Prostřednictvím kazety lze řešit i otvory libovolně větší. Velikost hrany je v rozsahu 0,1 až 2,25 mm, podle průměru otvoru a volby nože. Každá řada nástrojů obsahuje nástroje pro určitý rozsah průměrů otvorů.

Předvrtaný otvor Max. velikost sražení Nástrojová řada
Ø 2.0 – 3.1 mm 0,25 mm COFA C2
Ø 3.0 – 4.1 mm 0,35 mm COFA C3
Ø 4.0 – 5.0 mm 0,25 mm COFA 4M
Ø 5.0 – 6.0 mm 0,35 mm COFA 5M
Ø 6.0 – 8.4 mm 0,40 mm COFA C6
od Ø 10.0 mm 0,40 mm COFA C6 kazeta
Ø 8.0 – 12.4 mm 0,90 mm COFA C8
od Ø 14.0 mm 0,90 mm COFA C8 kazeta
Ø 12.0 – 22.0 mm 1,40 mm COFA C12
od Ø 20.0 mm 1,40 mm COFA C12 kazeta
Ø 20.0 – 26.0 mm 2,25 mm COFA C20
od Ø 25.0 mm 2,25 mm COFA C20 kazeta

 

COFA - produktový katalog

Výměna nože – COFA C2 / C3 – s přípravkem C3-V-0002 / Výměna nože – COFA C6 – C12 – v přípravku

Pro zajištění vysoké produktivity je rozhodující také jednoduchá manipulace během provozu a při údržbě.
Z těchto důvodů COFA umožňuje velmi jednoduchou výměnu břitů a pružin s montážním přípravkem C3-V-0002.

 

Pro zajištění vysoké produktivity je rozhodující také jednoduchá manipulace během provozu a při údržbě.
Z těchto důvodů COFA umožňuje velmi jednoduchou výměnu břitů a pružin s montážním přípravkem:
COFA C6    montážní přípravek C6-V-0008
COFA C8    montážní přípravek C8-V-0007
COFA C12   montážní přípravek C12-V-0006

COFA - nástroj pro zpětné odstranění ostřin a otřepů